Hypnotherapie

Therapeutische hypnose lijkt op een toestand tussen slapen en waken. Het is een middel om tot een andere bewustzijnstoestand te komen, ofwel een trance. Dit is het beste te vergelijken met dagdromen. Als je in trance bent, is je aandacht naar binnen gericht en daardoor concentreer je je meer op jezelf, dan op de omgeving. Je lichaam is in deze toestand zo veel mogelijk ontspannen, je geest is echter helder en wakker. We zijn het er ons niet van bewust, maar we beleven in het dagelijks leven vaak tranceachtige toestanden. Bijvoorbeeld tijdens het lezen van een spannend boek, in een boeiend gesprek, kijkend naar een film, in de auto - 'goh, ben ik hier al?' - en vele andere situaties. Deze spontane hypnotische fenomenen kunnen therapeutisch worden ingezet om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Moderne Hypnotherapie - naar de Amerikaanse arts Milton Erickson (1901-1980) - is een kortdurende therapievorm, gericht op de unieke individualiteit van de mens en zijn/haar persoonlijke interne hulpbronnen; het zelf genezende vermogen. In trance ga je als het ware op reis in jouw binnenwereld en maak je intensief contact met je onbewuste vermogens en krachten. Je volgt je eigen beelden en indrukken en vindt zodoende wegen en oplossingen die op bewust niveau minder of niet toegankelijk waren. Op basis van nieuw verworven inzichten ontwikkel je nieuwe vaardigheden die je effectief kunt inzetten om jouw doel(en) te bereiken.

Zo wordt bijvoorbeeld de fantasie gestimuleerd, waardoor een situatie vanuit een ander perspectief bekeken kan worden. Er ontstaat innerlijke ruimte waarin herinneringen, beelden, antwoorden en oplossingen toegankelijk worden. Iemand wordt zich bewust van zijn/haar (keuze)mogelijkheden en heeft volledige controle over dit proces. Hij/zij beslist op symbolisch en concreet niveau wat nodig en belangrijk is en verbindt zich opnieuw met zijn interne hulpbronnen, vermogens en ervaringen.

Omdat de circulatie van de bloedsomloop tijdens een trance verhoogd is, kan informatie beter bewerkt worden.

Hypnotherapie is een gerichte therapie en goed te combineren met andere therapievormen. Tegenwoordig krijgt hypnotherapie in toenemende mate aandacht in verschillende disciplines van de geneeskunde. Niet alleen in de psychotherapie en psychosomatiek, maar ook in de anaesthesie, chirurgie, verloskunde, pediatrie, oncologie en tandheelkunde worden de voordelen van hypnotherapie herkend en benut. Ook fysieke processen kunnen op deze manier gestimuleerd worden. Zo kan er een blijvend effect bereikt worden bij PDS-klachten (spastische darm) en bij fibromyalgie.

In je behandeltraject kan er gewerkt worden met interventies uit de hypnotherapie om een blijvend effect van je veranderingen te waarborgen.