Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie  kan breed worden ingezet bij sociale, emotionele en gedragsproblematiek. Ieder therapietraject is een aanpak op maat, die je de ruimte geeft om je eigen, vaak niet bewuste, vermogens te verkennen en te gebruiken.

Hierbij werken ik doelgericht en oplossingsgericht vanuit een integratieve visie.

In een therapietraject maken we gebruik van de meest effectieve methoden uit psychologische en/of psychotherapeutische scholen. Daarmee bundelt en overstijgt integratieve psychotherapie andere vormen van psychotherapie. Het betekent dat integratieve psychotherapie het unieke individu geheel centraal stelt. Per slot van rekening bestaat de mens niet uit een enkele dimensie, maar is hij/zij een geheel van lichamelijke, psychische, sociale en transpersoonlijke factoren.

Je  zult jezelf beter leren te kennen en accepteren in je eigenheid.  Hierdoor kan je zelfvertrouwen toenemen en zal je meer innerlijke kracht, stabiliteit en rust te ervaren.  Belemmerende patronen leer je te doorbreken en te vervangen door effectiever gedrag.

Door autonomer in het leven te staan kun je ook effectiever communiceren en je relaties verbeteren.

Kortom: je leert je leven zelf vorm te geven op die manier die bij je past.