Regressietherapie

Soms kan het nodig zijn om de (niet bewuste) oorsprong van een diepgewortelde klacht of probleem te achterhalen en te helen. Deze oorsprong kan liggen ver in het verleden liggen en is veelal niet bewust. Vaak is er sprake van onverwerkte, pijnlijke ervaringen die op onbewust niveau doorwerken en je belemmeren in het NU.

Met behulp van regressietherapie kun je a.h.w. 'terugreizen in de tijd'. Je klacht dient hierbij als vertrekpunt naar de bron ervan. Die bron is een gebeurtenis, ergens in het verleden, die een lading heeft gekregen door de emoties die speelden op dat moment.

Om terug te gaan in de tijd maak je gebruik van een lichte trance toestand, d.w.z. een diepe concentratie. In deze toestand ervaar je jezelf bewust in het heden en tegelijkertijd ook in het verleden; er is in feite sprake van een bewustzijn met twee brandpunten. Daardoor ben je in staat om met je huidige IK datgene te doen wat nodig is voor je helingsproces.

Door de oude ladingen, emoties en/of overtuigingen, die verbonden zijn met niet-afgemaakte ervaringen uit je verleden, bewust te maken, te verwerken en los te laten, bevrijd je jezelf van de klachten die ermee verbonden waren.

Deze vorm van therapie is vooral geschikt voor het verwerken van (chronische) trauma's; het ontshocken, ontladen, het losmaken en verwerken van diep vastzittende emoties en overtuigingen, die vaak tot op celniveau in het lichamelijke doorwerken en voor psychosomatische klachten kunnen zorgen.