Informatie voor verwijzers

Als huisarts, arbo- of bedrijfsarts krijgt u steeds vaker te maken met mensen die lijden aan klachten van psychische aard. Uw patiënten kunnen bij Psychoconsult Almere op korte termijn terecht voor specialistische hulpverlening op maat.

Psychoconsult Almere kan voor u een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande netwerk van psychologen, psychotherapeuten en psychosociale hulpverleners.

Hulpvragen die aanleiding kunnen zijn voor doorverwijzing:

 • Stemmingsklachten: depressieve klachten, stemmingswisselingen, verlies, rouw
 • Angstklachten: piekerklachten, sociale angsten/ onzekerheid, paniek en hyperventilatie, faalangst, fobieën ...
 • Het leren omgaan met een crisissituatie en belastende ervaringen (ontregeling door Covid 19 crisis)
 • Traumabehandeling: PTSS, dissociatieve stoornissen
 • Obsessief compulsieve klachten
 • Preventie en behandeling van burn-out, overspannenheid en stress
 • Revalidatie- en re-integratie
 • Zelfbeeld: het ontwikkelen van eigenwaarde, zelfvertrouwen, assertiviteit, het bewerken van minderwaardigheidsgevoelens, angst, woede, verdriet
 • Behandeling van eetproblemen/ gewichtsproblemen
 • Het herkennen en veranderen van onbewuste patronen en belemmerend gedrag
 • Het ontwikkelen van persoonlijke doelen en het maken van keuzes
 • Het omgaan met (chronische/ levensbedreigende) ziekte
 • Omgaan met psychosomatische aandoeningen

Exclusiecriteria: diagnostiek, suïcidaliteit, psychotische klachten, middelenmisbruik, ernstige persoonlijkheidsproblematiek

 

Psycho Consult Kollum onderscheidt zich op de volgende punten:

 • Persoonlijke, individueel gerichte begeleiding
 • Cliënten werken gedurende het hele behandeltraject met een vaste behandelaar
 • Directe samenwerking met u als verwijzer om de hulpverlening te optimaliseren en de lijnen kort te houden
 • Nauwe samenwerking met vak therapeuten zoals bijv. fysiotherapeuten
 • Specialisatie in een doeltreffende behandeling van uiteenlopende klachten met blijvend resultaat

 

 

Mocht u vragen hebben of persoonlijk kennis willen maken dan kunt u contact opnemen met Dee-Marylene Scholte-Hennecke, tel. 06 223 245 36