Informatie voor verwijzers

Als huisarts, arbo- of bedrijfsarts krijgt u steeds vaker te maken met mensen die lijden aan klachten van psychische aard. Uw patiënten kunnen bij Psychoconsult Almere op korte termijn terecht voor specialistische hulpverlening op maat.

Psychoconsult Almere kan voor u een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande netwerk van psychologen, psychotherapeuten en psychosociale hulpverleners.

Klachten die aanleiding kunnen zijn voor doorverwijzing:

 • depressiviteit
 • slaapproblemen
 • stress
 • stemmingsstoornissen
 • angststoornissen
 • trauma / ptss
 • gebrek aan energie, zonder medisch aanwijsbare oorzaak
 • overbelasting
 • eetproblematiek
 • begeleiding voor en/of na een abortus
 • ondersteunende begeleiding voor mensen met een levensbedreigende ziekte en/of hun partner en kinderen
 • rouwverwerking/verliesbegeleiding

Werkgerelateerd:

 • overwerktheid
 • overspannenheid
 • burn-out
 • conflicten in de werkomgeving, met collega’s of klanten/cliënten

Psychoconsult Almere onderscheidt zich op de volgende punten:

 • persoonlijke, individueel gerichte begeleiding
 • cliënten werken gedurende het hele behandeltraject met een vaste behandelaar
 • indien gewenst: directe samenwerking met u als verwijzer om de hulpverlening te optimaliseren en de lijnen kort te houden
 • indien van toepassing: nauwe samenwerking met vaktherapeuten zoals bijv. fysiotherapeuten
 • specialisatie in een doeltreffende behandeling van uiteenlopende klachten met blijvend resultaat
 • kortdurende oplossingsgerichte werkwijze
 • in geval van ernstige ziekte: huisbezoeken en begeleiding in het ziekenhuis

Mocht u vragen hebben of persoonlijk kennis willen maken dan kunt u contact opnemen met Dee-Marylene Scholte-Hennecke, tel. 06 223 245 36